นำเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม โดยผู้มีความรู้และประสบการณ์สามารถจัดโปรแกรมตามความต้องการ
ของลูกค้าได้ เช่น
     
    โปรแกรมทัวร์ภาคเหนือ
     
  ไหว้พระทำบุญประจำปีเกิด กินเที่ยว แบบล้านนา
  พาชมศิลปะและกระทบไหล่ศิลปินดังแห่งล้านนา
  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินล้านนา
  ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พักโฮมเสตย์ ชมวิถี 4 ชนเผ่า
  ชมศิลปะพื้นบ้าน เที่ยวลานคนเมือง คุยเฟื่ยงเรื่องล้านนา พาเที่ยว ชอปปิ้ง ไทย ลาว พม่า